کانال های تلگرام

ارتباط مستقیم در تلگرام       ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳

 

کانال اصلی تلگرام میهن سیر

میهن سیر   mihanseir@ 

 

کانال تلگرام  واحدهای اقامتی گیلان

میهن سیر گیلان    mihanseir1@

 

کانال تلگرام واحدهای اقامتی مازندران

 

میهن سیر مازندران       mihanseir2@

 

کانال تلگرام واحدهای اقامتی گلستان

 

میهن سیر گلستان         mihanseir3@