فروش زمین ۲۲ هکتاری در گوراب زرمیخ صومعه سرا – کد ۱۳۷

قیمت کل: تماس بگیرید تومان
حداقل پیش پرداخت:تماس بگیرید تومان
متراژ ویلا:22هکتار متر مربع
تعداد اتاق:-

امکانات ویلا

شماره های تماس

09337931003

اطلاعات تکمیلی

فروش زمین ۲۲ هکتاری در گوراب زرمیخ صومعه سرا – کد ۱۳۷

فروش زمین ۲۲ هکتاری در گوراب زرمیخ صومعه سرا – کد ۱۳۷ زمین ۲۲ هکتاری با قابلیت افزایش به ۴۰ هکتار
که نسخ مادر دارد و کاربری زمین صیفی می باشد و با بر جاده اصلی ۵۰ متر فاصله دارد زمین مسطح بوده
و مالک زمین یک نفر می باشد.

فروش زمین ۲۲ هکتاری در گوراب زرمیخ صومعه سرا – کد ۱۳۷

ویلاهای فروشی مشابه فروش زمین ۲۲ هکتاری در گوراب زرمیخ صومعه سرا – کد ۱۳۷