فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱

قیمت کل: 700,000,000 تومان
حداقل پیش پرداخت:500,000,000 تومان
متراژ ویلا:28 متر مربع
تعداد اتاق:2 اتاق

امکانات ویلا

آب برق تلفن بالکن

شماره های تماس

09337931003

اطلاعات تکمیلی

فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱

برای این مغازه ۲۱ متری در فاز۲ ضیابری رشت بصورت جداگانه پروانه کسب دریافت شده است.
مغازه ۲۱ متری در فاز۲ ضیابری رشت دارای بر ۳متری می باشد.
مغازه بالکن دار فاز۲ ضیابری رشت بر بلوار ضیابری واقع شده است و دارای سند ششدانگ مالکیت می باشد.
فاز۲ ضیابری رشت بلوار شهید حبیب زاده نام دارد .
مجموع مغازه مغازه فروشی در رشت حبیب زاده ۲۸ متر مربع محاسبه میگردد.
مغازه فروشی در بلوار حبیب زاده رشت دارای امکانات برق ،و تلفن می باشد.

فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱

فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱ فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱ فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱ فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱ فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱ فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱ فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱


ویلاهای فروشی مشابه فروش مغازه ۲۱ متری با مالکیت در رشت ضیابری فاز۲ کد ۱۲۱

logo-samandehi